Pi School

Jak się zapisać?

Najpierw musimy ustalić Państwa preferencje dotyczące nauki języka - rodzaj kursu, liczebność grupy, preferowane dni i godziny. Można to zrobić telefonicznie lub osobiście w naszym biurze.

Jeśli mieli Państwo wcześniej kontakt z językiem - ustalimy Państwa aktualny poziom zaawansowania na podstawie bezpłatnego testu. Test składa się z części pisemnej (20-30 min) i ustnej (kilkuminutowa rozmowa z lektorem). Na test można umówić się telefonicznie. Część pisemną również można zrobić online:


test język angielski                  test język niemiecki               test język hiszpański

 

Następnie przedstawiamy Państwu propozycję zajęć zgodnie z Państwa preferencjami i poziomem zaawansowania, podpiszemy umowę i przyjmiemy płatność. Teraz już możemy rozpocząć kurs...